Sunday, Jul 22nd

Last update04:03:44 PM GMT

You are here: Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Sustavi za prihvat i zaštitu od sunca

Email Ispis PDF
Rolete, žaluzine, roloKod analize energetskih svojstava prozorskih okvira i stakla, važno je naglasiti da energetska efikasnost ne ovisi samo o postizanju što nižeg koeficijenta prolaza topline kod prozora. U suvremenoj arhitekturi  puno pažnje se posvećuje prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni oblici topline moraju regulirati i optimizirati u zadovoljavajuću cjelinu.

Pooštrenjem propisa vezanih uz toplinsku zaštitu i uštedu energije, osim toplinske izolacije vanjske opne zgrade važnu ulogu u optimiranju energetski efikasne i pasivne kuće preuzimaju i sustavi za zaštitu od pretjeranog osunčanja ljeti, tj. za zasjenjivanje.

U cilju djelotvorne zaštite od preintenzivnog osvjetljenja primjenjuju se slijedeća rješenja:

-          arhitektonska geometrija: zelenilo, trijemovi, strehe, nadstrešnice, balkoni i sl.

-          elementi vanjske zaštite od sunca: pokretni i nepokretni brisoleji, vanjske žaluzine, rolete, tende, inteligentna pročelja, suvremena ostakljenja i dr.

-          elementi unutarnje zaštite od sunca: rolete, žaluzine, roloi, zavjese

-          elementi unutar stakla za zaštitu od sunca i usmjeravanje svjetla

-          holografski elementi, reflektirajuća stakla i folije, staklo koje usmjerava svjetlo, staklene prizme i dr.

Njihova funkcija je da usmjere dnevno svjetlo tamo gdje je ono potrebno, bez pretjeranog blještanja i osunčanja. Suvremeni tzv. „daylight“ sustavi koriste optička sredstva da bi potakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili za pasivni prihvat svjetla. Stoljećima je dnevno svjetlo bilo jedini izvor svjetla u kućama. Unutrašnjost kuće dizajnirala se tako da svaka prostorija primi dovoljno dnevnog svjetla. Efikasni izvori umjetne rasvjete i moderna arhitektura s puno stakla dala je slobodu arhitektima. Suvremeni sistemi kontrole prolaska svjetla i upravljanja dnevnim osvjetljenjem novi su doprinos energetskoj efikasnosti i održivom razvoju. Ti sistemi se uključuju u arhitekturu u fazi najranijeg projektiranja.

 

Sistemi zaštite od sunca

FAETONT-MONT d.o.o.

Primjena načela niskoenergetske gradnje na postojećim objektima

Email Ispis PDF

U nekim slučajevima i kod gotovih projekata postoji mogućnost ''preoblikovanja'', a pogotovo dok je objekt još u fazi projekta.
U takvim slučajevima treba vidjeti da li bi i kolike bi bile promjene, kako bi se objekt prilagodio pasivnim standardima. Glavna ideja pasivne arhitekture jest korištenje sunčeve energije za grijanje kuće u zimskom periodu i sprječavanje upada sunčeva zračenja u ljetnom periodu kako bi se smanjila potreba za hlađenjem. Važno je također da kuća bude orijentirana prema jugu kako bi se maksimalno iskoristilo sunčevo zračenje, tako da prozori prema jugu budu što veći, a prozori orijentirani prema sjeveru što manji, kako bi se maksimalno smanjili gubici topline, posebice u zimskim mjesecima. Stoga se može dogoditi da je potrebno ići na izmjenu i dopunu Rješenja o uvjetima gradnje (ukoliko bi bilo potrebno/poželjno situaciono dislocirati objekt ili mijenjati vanjske gabarite).

Na postojećim objektima najčešće nije moguće bitno utjecati na neke od navedenih karakteristika, ali pojedina načela pasivne gradnje mogu se primijeniti i kod adaptacije postojećih zgrada.

  • U zimskim mjesecima treba maksimalno iskoristiti Sunčevu energiju za grijanje prostorija, dok se noću gubitak topline može smanjiti spuštanjem roleta. Stoga prozori trebaju biti barem dvostruki s izolacijskim slojem (zraka ili nekog drugog plina poput argona) te low-e premazom (premaz niske emisivnosti) koji dopušta prolaz topline prema unutra te istovremeno smanjuje njeno rasipanje prema okolini.
  • U ljetnim mjesecima se prolaz topline prema unutra regulira i roletama ili nadstrešnicama. Osim toga preporučljivo je planirati hortikulturno uređenje okućnice na način da krošnje drveća u ljetnim mjesecima stvaraju hlad i bacaju sjenu na kuću, čime se sprječava pregrijavanje kuće. Noću kad je temperatura niža potrebno je otvoriti prozore, te prirodnom cirkulacijom zraka ventilirati kuću, te je hladiti. Ukoliko ne postoji vegetacija koja bi pružala hlad, tijekom ljetnih mjeseci pametno je spustiti rolete tijekom dana kako bi se smanjilo zagrijavanje prostora i dizanje temperature i do nekoliko stupnjeva (6-8C). 
  • Izolacijom zidova s barem 10 cm toplinske izolacije postiže se manje rasipanje topline prema okolini, te smanjuje zagrijavanje zidova ljeti.
  • Značajan utjecaj na uštede toplinske energije može imati i postavljanje nadstrešnice na južnoj strani koju treba projektirati u skladu s geografskom širinom i upadnim kutevima Sunčeva svijetla. Tako bi kutevi α i β s obzirom na položaj Sunca u našim krajevima trebali biti:
Zagreb: α = 27° i β = 64°
Rijeka: α = 27° i β = 64°
Split: α = 25° i β= 62°
Dubrovnik: α = 24° i β = 61°

Odvlaživači zraka

Email Ispis PDF

Efikasni borac protiv vlage

Vlažni prostori idealna su podloga za nastajanje raznih bakterijskih mikroorganizama, gljivica i plijesni koji su vrlo štetni za ljudski organizam. Uz to, vlaga je najveći neprijatelj interijera te vlažni prostori mogu prouzročiti visoke troškove održavanja za vlasnika.

Problem vlage moguće je jednostavno otkloniti uz pomoć tvrtke Veka-ing iz Zagreba. Za bitku s vlagom najjednostavnije je u vlažnu prostoriju postaviti Mitsubishijev odvlaživač zraka kojim možete u potpunosti regulirati postotak vlažnosti. Dovoljno je odabrati željenu vrijednost i Mitsubishijev odvlaživač u kratkom roku postiže traženu vrijednost u prostorima veličine do 40 kvadrata.

Odvlaživač zraka idealan je za sušenje osjetljive odjeće s kojom ne želite riskirati oštećenje u sušilici. Mitsubishi će u samo dva sata izvući 1,5 kg vode iz 3 kg odjeće za svega 20% troška sušenja usušilici odjeće. Ugrađeni spremnici mogu zaprimiti do 3,8 litre vode, a postoji i mogućnost ugradnje odvoda vode. Kompaktne dimenzije uređaja (570x384x183 mm) i težina od svega 11 kilograma čine ga mobilnim i idealnim rješenjem za korištenje u kamp-prikolicama ili na brodovima.

Veka-ing d.o.o.

Energetsko certificiranje zgrada

Email Ispis PDF

Energetski certifikat za nove zgrade

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade (za zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2) prije početka njezine uporabe, odnosno puštanja u pogon.
Energetski certifikat prilaže se zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole i sastavni je dio tehničkog pregleda zgrade. Energetskim certificiranjem nove zgrade određuje se energetski razred zgrade i izrađuje energetski certifikat zgrade s preporukama za korištenje zgrade, vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite, te ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetski certifikat za postojeće zgrade

Energetsko certificiranje zgrada sastoji se sljedećih postupaka:
- energetskog pregleda zgrade,
- vrednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade,
- izdavanja energetskog certifikata zgrade.

Energetski pregled uključuje:
- analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analiza toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade),
- analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja,
- analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije,
- analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode,
- analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete,
- analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrada,
- potrebna mjerenja, gdje je to nužno, za ustanovljavanje energetskog stanja ili svojstava,
- analizu mogućnosti promjene izvora energije,
- analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije,
- prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, ostvarive uštede, procjenu i razdoblje povrata investicije,
- izvještaj s preporukama za optimalni zahvat, te redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza.

Izdavanje energetskog certifikata postojećih zgrada podrazumijeva:
- određivanje energetskog razreda zgrade,
- izradu energetskog certifikata zgrade s popisom preporuka za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade i sa izračunatim razdobljem povrata investicije.

Saša Jančiković, dipl. ing. stroj.
www.redpet.hr

Toplinski mostovi

Email Ispis PDF

topmostToplinski mostovi su dijelovi vanjske ovojnice građevine kod kojih je povećan toplinski tok iz unutrašnjosti građevine prema van, mjesta na kojima toplina ''bježi'' iz građevine. U praksi se još nazivaju i hladnim mostovima. Najjednostavniji  primjeri su prozori, vrata, istake balkona i streha krovova,  uglovi zgrade, spojevi zida i prozora, kutije roleta, temelji, neizolirani građevni dijelovi konstrukcije koji strše kroz izolaciju prema van, i dr.

Osim što uzrokuju gubitke topline, na unutarnjim dijelovima toplinskih mostova može doći do kondenzacije vodene pare ili rošenja. Do rošenja dolazi kada topao i vlažan zrak naleti na ohlađenu površinu i ohladi se ispod temperature rosišta.  Posljedice su stvaranje hladnih propuha zbog bržeg kruženja zraka u prostoriji u zimskom periodu i pojava plijesni koje mogu izazvati alergije. Dugoročno gledano, kondenzat može uzrokovati štete na građevnom elementu uslijed korozije, otpadanja žbuke i morta ili npr. kod drvenih elemenata  gubitak nosivosti.

Neki toplinski mostovi na građevinama nisu vidljivi na prvi pogled nego se mogu uočiti tek infracrvenim termografskim snimanjem. Na IC termografskoj snimci toplim su bojama (od žute do crvene) označena mjesta koja upućuju na povećane gubitke topline, odnosno mjesta gdje postoje toplinski mostovi.

Pravilnim projektiranjem i kvalitetnim građenjem utjecaj toplinskih mostova može se svesti na minimum. Npr. prozore treba ugraditi tako da su 2-3 cm prekriveni toplinskom fasadom, kutije za rolete trebaju biti toplinski izolirane, fasadnu toplinsku izolaciju treba povući do temelja i ako je potrebno izolirati i sam temelj, te je potrebno zabrtviti mjesta gdje kroz pukotine ili otvore nekontrolirano odlazi topao zrak.

Nikola Kocijan, dipl.ing.grad.
Energo Consult
www.energo-consult.hr

Energetska učinkovitost u uredu

Email Ispis PDF

Zeleni ured

Moderan ured danas nezamisliv je bez računala, printera i ostale uredske opreme koja olakšava i ubrzava rad. S druge strane, takav ured troši mnogo energije, vode i raznih materijala nužnih za poslovanje, čime svakodnevno nastaju velike količine otpada. Potrošnjom energije najviše se utječe na okoliš, a ona također predstavlja i najveći izdatak u uredskom poslovanju. Gotovo 50% energije utroši se na zagrijavanje prostorija, oko 14% otpada na rasvjetu, a oko 16% na ostalu uredsku opremu. Na pripremu sanitarne tople vode troši se oko 9% energije, dok na kuhinjske uređaje i klimatizaciju otpada 5%, odnosno 4% ukupno utrošene energije. Pametnim gospodarenjem energijom isti poslovni proces često se može obaviti uz manje utrošene energije, tj. energetski učinkovito. Upravo iz tog razloga energetska učinkovitost ne smije se promatrati kao štednja energije, jer štednja energije podrazumijeva određena odricanja, dok učinkovita uporaba energije nikad ne narušava uvjete rada. Ona se prvenstveno odnosi na promjenu svijesti ljudi i volji za promjenom ustaljenih navika.

Sam proces uspostave učinkovitog korištenja materijala i energije u uredskom poslovanju sastoji se od nekoliko važnih koraka, a jedan od najvažnijih je zasigurno podrška uprave. Uprava mora donijeti politiku tvrtke kojom se teži prema učinkovitoj upotrebi energije i materijala, a time i ka smanjenju utjecaja na okoliš. Sljedeći korak je određivanje odgovorne osobe ili tima stručnih ljudi unutar tvrtke, s ciljem praćenja potrošnje energenata i korištenja uredskog materijala i usluga. Odgovorna osoba mora imati tehničke i analitičke sposobnosti za utvrđivanje postojećeg stanja u tvrtki, ali i dovoljno znanja o modernim tehnologijama kako bi uspješno mogla odrediti ciljeve do kojih se želi stići. Ukoliko odgovorna osoba nema dovoljno iskustva, poželjno je zatražiti pomoć stručnijeg vanjskog suradnika ili tvrtke, koji pomažu u uspostavi i provedbi koncepta. Nakon određivanja prioriteta i uspostave koncepta kreće se prema određivanju mjera kojima će se utjecati na aktivnosti zaposlenika. Neke od mjera su npr. slanje dokumenata elektroničkom poštom, ispisivanje sadržaja dvostrano na papiru, korištenje recikliranog papira, racionalno korištenje uređaja za grijanje i hlađenje, kupovinu energetski učinkovitije opreme u skladu sa stvarnim potrebama, dijeljenjem resursa smanjiti količinu uredske opreme i dr. Analizom početnog stanja i određivanjem specifičnih indikatora potrošnje (npr. potrošnja električne energije po zaposleniku, potrošnja vode po zaposleniku, potrošnja toplinske energije po stupanj-danu i sl.) stvaraju se ulazni parametri koji kasnije služe za analizu rezultata i ocjenu provedenih mjera.

Iznimno je važno odrediti jasne i konkretne mjere čiji je rezultat vidljiv. Također, svaka mjera mora imati određeni rok u kojem se planira izvršiti. Da bi se pojedina mjera uspješno provela, ključna je potpora i suradnja zaposlenika na određenim položajima unutar tvrtke, a nakon toga, i sudjelovanje svakog pojedinog zaposlenika. Izvještaji o rezultatima pojedine mjere mogu se davati u tjednim, mjesečnim ili polugodišnjim intervalima i trebaju biti dostupni svim zaposlenicima putem oglasne ploče, mailing liste, intenetske stranice i sl. Dobiveni rezultati mogu biti vrlo dobra motivacija nastavku provođenja mjera. Ukoliko pak rezultati nisu zadovoljavajući treba se zapitati jesu li aktivnosti previše složene, znaju li zaposlenici što se od njih očekuje i može li ih se dodatno motivirati tj. nagraditi za postignute uštede?

Da bi se mjere uspješno provodile potrebno je redovito provoditi internu edukaciju zaposlenika, prilikom čega treba inzistirati na dvosmjernoj komunikaciji. Takvim načinom komunikacije dodatno se motiviraju zaposlenici te im se omogućuje iznošenje vlastitih ideja, i ujedno smanjuje otpor koji često postoji prema promjenama u načinu poslovanja. Vrlo često potrebno je provesti upitnik unutar tvrtke, kako bi mogli utvrditi gdje se pojavljuju poteškoće u provođenju pojedinih mjera.

Ne treba zaboraviti da je stvaranje energetski učinkovitog ureda kontinuirani proces koji je jedinstven za svaki ured i sastoji se od mnogo malih, pojedinačnih aktivnosti kojima „ozelenjujemo“ svoj ured. Provođenje nekih ne košta ništa, dok druge zahtjevaju početnu investiciju. Neke se mogu provesti odmah, dok su za neke potrebni mjeseci. Bez obzira na to, jednostavnim promjenama u ponašanju mogu se napraviti velike stvari na unaprjeđenju poslovanja i zaštiti okoliša, ali i doprinijeti ugledu i konkurentnosti tvrtke.

 

Davor Cikač, dipl.ing.el.

Energo Consult

www.energo-consult.hr

Solarni kolektori

Email Ispis PDF
Pasivna kuća "napaja" se suncem te možemo reći da je pasivna kuća idealan solarni kolektor, odnosno jedini potpuni korisnik solarne energije kao obnovljivog izvora energije za napajanje. Ali primjena obnovljivih izvora energije u pasivnim kućama može biti višestruka. Kod pasivnih kuća solarna energija se koristi za zagrijavanje prostorija, ali dodavanjem absorbera solarne energije kao što su solarni kolektori za zagrijavanje tople vode, rješavamo potrebu za toplom sanitarnom vodom.
Solarni kolektor djeluje poput staklenika; sunčevo zračenje prolazi kroz površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu koja se putem absorbera predaje prikladnom prijenosniku energije koji zagrijava vodu koja cirkulira kroz solarni sistem.
Solarni kolektori se danas najčešće pojavljuju u dvije izvedbe:
-    Pločasti kolektori
-    Kolektori s vakumskim cijevima

Pločasti kolektori koriste direktno sunčevo zračenje i manji dio difuznog, dok cijevni vakumski koriste direktno sunčevo zračenje i veći dio difuznog sunčevog zračenja.
Osnovno svojstvo po kojem se određuje kvaliteta solarnog kolektora jest njegova sposobnost pretvaranja što više sunčeve energije u toplinsku energiju uz što manje gubitke.